Categories
Uncategorized

Hodnocení vlivů stavby na území Natura 2000 na dálniční úseky „D1 Bidovce – Pozdišovce“ a „Pozdišovce – státní hranice SK/UA“