Dokumenty

Dokumenty ke stažení

Informační brožura EHK OSN o přínosech SEA,

na jejíž přípravě jsme se podíleli, ke stažení zde.

Publikace Adaptace na změnu klimatu v regionech & Soutěž Adaptační opatření roku 2015

Brožura vydaná při příležitosti konání konference Adaptace na změnu klimatu v regionech dne 17. 3. 2016 na Masarykově univerzitě v Brně, kde byly vyhlášeny i výsledky soutěže Adaptační opatření roku 2015.

Shrnuje dosavadní výstupy projektu - výsledky výzkumu veřejného mínění na téma změny klimatu, návrh sady indikátorů pro hodnocení zranitelnosti regionů vůči změně klimatu a představuje dvacet vybraných projektů adaptačních opatření nominovaných do soutěže adaptační opatření roku 2015.

> Brožura Adaptace na změnu klimatu v regionech & Soutěž Adaptační opatření roku 2015

Studie Světové banky “STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT IN EAST AND SOUTHEAST ASIA: A Progress Review and Comparison of Country Systems and Cases”

Tato zpráva je jednou ze studií programu technické pomoci Světové banky “Developing Practice and Capacity of Strategic Environmental Assessments in East Asia and Pacific Region”. Byla zpracována odborem udržitelného rozvoje pro region východní Asie a Tichomoří Světové banky. Vedoucím autorem je Ing. Jiří Dusík.

> The World Bank: Progress Review of SEA in East and Southeast Asia