Posuzování vlivů na životní prostředí

Máme rozsáhlé zkušenosti s poskytováním kompletního servisu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí a zdraví (SEA a EIA). Od roku 2006 realizujeme projekty SEA a EIA v České republice i v zahraničí (země jihovýchodní Evropy a bývalého Sovětského svazu, Blízký východ, jihovýchodní Asie).

Naše reference zahrnují zpracování posouzení vlivů strategických dokumentů na životní prostředí na národní, regionální i místní úrovni, a hodnocení EIA pro různé typy záměrů.

Vybrané projekty společnosti v oblasti Posuzování vlivů na životní prostředí:

Technická asistence implementace nařízení SEA v Turecku zahrnující koordinaci tří pilotních SEA, přípravu nařízení SEA a zpracování návrhu institucionálního rámce pro SEA

pro Ministerstvo životního prostředí a urbanismu Turecka a Eptisa, 2014 - 2016

SEA pro Národní plán snižování emisí do ovzduší

pro Ministerstvo životního prostředí ČR, 2014 – 2015

SEA pro Územní generel dopravy hlavního města Bratislavy

pro Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR, 2015

Posouzení vlivu Národního plánu rozvoje venkova Slovinska 2016-2020 na životní protředí

pro Ministerstvo zemědelství a životního prostředí Slovinska, 2014

Posouzení vlivu programu přeshraniční spolupráce Rumunsko-Srbsko 2016-2020 na životní prostředí

pro Ernst and Young, 2014

3. SEA Operačního programu Podnikání pro konkurenceschopnost 2014 – 2020

pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2013 – 2014

SEA Národního plánu ekonomického rozvoje Indonésie

pro Ministerstvo zahraničních věcí Dánska, 2013 – 2014

SEA Dohody o partnerství 2014 – 2020

pro Ministerstvo místního rozvoje ČR, 2013 – 2014

Konzultace v oblasti EIA/SEA k podpoře vstupu do EU v Albánii

pro UNDP, 2012

Strategická analýza pro Rapid Environmental Assessment rozvoje Jakarta Bay, Indonésie

pro DHI Singapur, 2012

Podpora rozvoje EIA v Ázerbajdžánu

pro UNDP, 2011 – 2012

Expertní podpora rozvoje SEA v Indonésii

pro Ministerstvo zahraničních věcí Dánska, 2010 – 2012

SEA Národního lesnického plánu Vietnamu

pro Světovou banku, 2010

Expertní podpora pro pilotní SEA v Bělorusku

pro UNDP Bělorusko, 2010

EIA a socio-ekonomická studie pro návrh systému podzemních vodních přehrad, Jizan – Saudská Arábie

pro Ministerstvo vod a elektřiny a Sogreah Middle East, 2008 – 2009

SEA Plánu socio-ekonomického rozvoje souostroví Con Dao – Vietnam

pro UNDP Vietnam, 2007