Profil

Na trhu působíme od roku 2006 a poskytujeme služby ve třech hlavních oblastech:

Ve výše uvedených základních oblastech nabízíme následující typy služeb:

 • zpracování tematických analýz pro jednotlivé složky životního prostředí
 • vytváření metodik
 • zpracování strategických plánů
 • zpracování posouzení vlivů na životní prostředí na projektové a koncepční úrovni
 • posouzení klimatických rizik na projektové a strategické úrovni
 • zpracování posouzení vlivů na soustavu Natura 2000 a vlivů na veřejné zdraví
 • zapojení veřejnosti, vedení veřejných projednání
 • vedení přeshraničních a mezinárodních projektů
 • organizace odborných seminářů, konferencí
 • zajišťování studijních návštěv, přenos českých zkušeností do zahraničí
 • vedení procesů a odborných pracovních skupin

Pracujeme v České republice i v zahraničí - v současnosti máme nejvýznamnější projekty v Turecku, v jihovýchodní Evropě (Chorvatsko, Černá Hora, Albánie), v bývalých zemích Sovětského Svazu (Gruzie, Tádžikistán, Bělorusko, Moldávie, Ázerbájdžán) a jihovýchodní Asii (Vietnam, Indonésie, Laos).

Mezi zahraniční klienty patří Evropská komise, Světová banka, Program OSN pro rozvoj (UNDP), rozvojové agentury (Danida, GIZ), a také mezinárodní poradenské společnosti (Ernst Young, Deloitte, Niras, Dánský hydrologický institut, Human Dynamics).

Našimi klienty jsou v České republice např. Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Liberecký kraj, Karlovarský kraj, Hlavní město Praha.