Řešení pro udržitelný rozvoj

Naše filozofie

Jsme specializovaná konzultační společnost tvořená týmem lidí, jež tato práce baví a které zajímají nové trendy v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Rádi se díváme do budoucna a naše práce nám to umožňuje.

více v našem profilu

Mohlo by vás zajímat:

Hlasování veřejnosti Adapterra Awards 2019

Hlasování veřejnosti o nejlepší adaptační opatření na změnu klimatu bylo spuštěno. Hlasovat můžete až do 25. září 2019.

https://www.adapterraawards.cz/Hlasovani


Nový ročník soutěže Adapterra Awards 2019

 

Ve spolupráci s Nadací Partnerství jsme otevřeli první ročník soutěže Adapterra Awards. Více informací a možnost přihlášení projektů naleznete na webu http://www.regio-adaptace.cz/cs/


Mezinárodní konference EIA/SEA 2019, Ostrava, 24. – 25. dubna 2019

 

Regionální centrum EIA s.r.o. ve spolupráci s Integra Consulting Ltd. připravují již dvanáctý ročník konference EIA/SEA 2019, která se uskuteční v hotelu Clarion Congress Ostrava, ve dnech 24. – 25. dubna 2019.

Cílem konference je poskytnout prostor pro sdílení zkušeností se zpracováním SEA a EIA v ČR i zahraničí a pro výměnu názorů mezi zaměstnanci veřejné správy, autorizovanými osobami, zástupci investorů či neziskového sektoru, ohledně existujícího právního rámce, metodických postupů, a možných kroků k dalšímu zlepšování efektivity SEA a EIA v České republice. Hlavními tématy konference EIA/SEA 2019 budou:

  • Je současná praxe SEA a EIA dostatečně efektivní? Jaké jsou možnosti ke zlepšení?
  • Poskytuje platná právní úprava spolehlivý rámec pro aplikaci SEA a EIA?
  • Existují nové a inovativní postupy a metody, které mohou být uplatněny v SEA a EIA praxi?

Konference se zúčastní cca 100 odborníků z Ministerstva životního prostředí a dalších centrálních orgánů veřejné správy, zástupců regionálních úřadů institucí a samospráv, investoři, konzultační firmy, a zástupci nevládních organizací. Předpokládáme účast expertů EIA a SEA z ČR a Slovenska.

Další podrobnosti ke konferenci a přihlašování na konferenci on-line je možné zde.


DHP Conservation (Dobrá rybárna) jako součást naší skupiny INTEGRA Group darovala Arcidiecézní charitě Praha suroviny na výrobu rybí polévky. Vánoční rybí polévku pro potřebné rozlévala Arcidiecézní charita Praha v neděli 23. prosince 2018 na náměstí Míru v Praze 2 před kostelem sv. Ludmily. 500 porcí tradiční štědrovečerní polévky potěšilo seniory, lidi bez domova, ale i kolemjdoucí a návštěvníky adventních trhů.

Více se můžete dozvědět v tomto článku.


Naše regionální kancelář v Gruzii ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR, Velvyslanectvím ČR v Gruzii a Ministerstvem ochrany životního prostředí a zemědělství Gruzie uspořádala ve dnech 12. – 13. září 2018 dva semináře zaměřené na dobrou praxi SEA a EIA – zkušenosti z České republiky a aplikace SEA a EIA v Gruzii.  Cílem seminářů bylo podpořit implementaci SEA a EIA v Gruzii po přijetí nové právní úpravy prostřednictvím sdílení praktických poznatků v České republiky a facilitací diskuse o přístupech k aplikaci SEA a EIA procesů v gruzínském kontextu. Semináře k EIA se zúčastnilo 25 zástupců předkladatelů projektů (např. JSC ENERGO-PRO Georgia, United Water Supply Company of Georgia, Georgian Oil and Gas Corporation, Georgian Railway LLC a LTD Georgian Amelioration), semináře k SEA pak 20 zástupců předkladatelů koncepcí zejména na národní úrovni (např. Ministerstvo pro místní rozvoj a infrastrukturu, Ministerstvo hospodářství a udržitelného rozvoje, Ministerstvo vnitra, Magistrát Tbilisi). Program seminářů je ke stažení zde, prezentace k SEA zde, prezentace k EIA zde.


Podíleli jsme se na přípravě informační brožury EHK OSN o přínosech SEA. Brožura ke stažení zde


V současné době provádíme vyhodnocení vlivů koncepce „Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 – II. fáza“ na životní prostředí (SEA). Jedná se o dlouhodobý strategický dokument, který si klade za cíl nastavit efektivní směr rozvoje dopravního sektoru a určuje způsob realizace jeho rozvojové vize. Výstupem hodnocení je posouzení vlivů strategického plánu a významných vlivů opatření plánu na všechny složky životního prostředí a lidské zdraví a doporučení pro prevenci, eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů.


Integra Consulting je partnerem v projektu “Technical Assistance for Strategic Environmental Assessment Taskforces in Berau District, Bontang City and Gorontalo District, Indonesia”, financovaném Ministerstvem zahraničních věcí Dánska. Integra spolu s DHI poskytuje technickou pomoc místním pracovním skupinám pro SEA s cílem podpořit realizaci SEA v souladu s mezinárodní dobrou praxí, a k následném využití jako modelového posouzení pro plány a programy na místní úrovni.

Podpora SEA pracovních skupin zřízených místními samosprávami ve třech pilotních oblastech zahrnuje poskytování metodických pokynů pro pracovní skupiny, včetně návrhu SEA procesu, spolupráci při konzultacích s příslušnými zainteresovanými stranami, expertní vstupy do úvodní analýzy rozsahu SEA, zpracování vybraných analýz pro hodnocení pravděpodobných dopadů, spolupráci při formulaci mitigačních opatření, kontrolu kvality dokumentací SEA, a budování kapacit  pro další realizaci SEA.


Naši experti jsou zapojeni v projektu EaP GREEN (Greening Economies in the Eastern Neighbourhood). Jde o rozsáhlý regionální program realizovaný v letech 2013-2016 Evropskou hospodářskou komisí OSN (EHK OSN), Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) a Organizací OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO) na podporu přechodu k zelené ekonomice šesti zemí Východního partnerství (EaP) – Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny.

Program pomáhá oddělit hospodářský růst od degradace životního prostředí a vyčerpávání zdrojů, podporuje aplikaci SEA a EIA jako nástroje pro environmentálně udržitelný hospodářský rozvoj. Podrobné informace o projektu lze nalézt zde.

eap


Krátké video o „všem, co jste chtěli vědět o SEA, ale báli jste se zeptat“:

Odkaz na video zde


knihaNakladatelství Routledge právě vydalo naši publikaci 'European and International Experiences of Strategic Environmental Assessment: Recent progress and future prospects', do níž přispěli přední světoví odborníci na problematiku SEA a zástupci Evropské komise a Evropské hospodářské komise OSN. Tuto knihu můžete v případě zájmu zakoupit na Amazon.com:

>> http://www.amazon.com/International-Experiences-Strategic-Environmental-Assessment/dp/041565677X

 

 


Jako součást projektu Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni jsme vytvořili koncept soutěže „Adaptační opatření roku“ s cílem podpořit rozvoj a využívání vhodných adaptačních opatření v České republice a v roce 2016 organizujeme jeho první ročník - více na www.regio-adaptace.cz.

Připravili jsme vyhlášení výsledků prvního ročníku soutěže. Více na webu http://zpravy.e15.cz. Vítězné projekty byly vyhlášeny a oceněny na námi pořádané konferenci Adaptace na změnu klimatu v regionech, která se konala 17. 3. 2016 na Masarykově univerzitě v Brně. Předání diplomů se zúčastnil i ministr životního prostředí, Mgr. Richard Brabec.

IMG_9758IMG_9724 IMG_9804

 

 

 

 

 

 

 

K této příležitosti jsme vydali publikaci 'Adaptace na změnu klimatu v regionech & Soutěž Adaptační opatření roku 2015'.    Ke stažení zde: www.integracons.com/dokumenty.

 

 


Naše aktivity na Slovensku jsou zaměřeny především na oblast změn klimatu a posuzování vlivů na životní prostředí. Pro Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR jsme v roce 2015 připravili metodiku pro hodnocení klimatických rizik a zpracovali návrh možných systémových změn procesu EIA. Aktuálně probíhají finální fáze procesů SEA pro Územní generel dopravy hlavního města Bratislavy a Strategie rozvoje dopravy a dopravných staveb města Košice.


Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v České republice: V současné době jsme dokončili, ve spolupráci s Regionálním centrem EIA a externími odborníky, vyhodnocení vlivů 12 koncepcí v oblasti kvality ovzduší na životní prostředí a lidské zdraví. Předmětem posuzování jsou Programy zlepšování kvality ovzduší , které jsou připravované pro jednotlivé územní oblasti (7 zón a 3 aglomerace), Národní program snižování emisí a Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v České republice.