Expertní řešení pro udržitelný rozvoj

Naše aktivity

Integra poskytuje odborné znalosti v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, udržitelného rozvoje a přizpůsobení se změně klimatu od roku 2006. V mnoha regionech a zemích, od západní Evropy po jihovýchodní Asii, realizujeme projekty od poradenství v oblasti politik životního prostředí a strategického plánování až po realizaci v terénu.

Přečtěte si víc o naší práci

Naši klienti

Co nabízíme

  • Environmentální analýzy
  • Vypracování dokumentů politik a strategií, metodik a příruček
  • Kompletní koordinace postupů SEA a EIA, posouzení pravděpodobných vlivů na Natura 2000 a na lidské zdraví (HIA)
  • Posouzení dopadů změny klimatu
  • Koordinace účasti veřejnosti a zapojení zůčastněných subjektů
  • Řízení přeshraničních a mezinárodních projektů
  • Organizace a vedení studijních cest a přenos znalostí a zkušeností mezi zeměmi

Kdo jsme

Integra Consulting je společnost sdružující odborníky, kteří svou práci milují. Sledováním nových trendů v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí a udržitelného rozvoje vám poskytujeme nejlepší možná řešení. Díváme se do budoucnosti s otevřenýma očima – a naše práce nám to umožňuje.

Přečtěte si víc o naší společnosti

Přečtěte si víc o našem týmu

Spolupracující subjekty

Chcete nás kontaktovat? Podívejte se na naše kontakty nebo nám pošlete e-mail